Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski – reklama i dyseminacja projektu w okresie sprawozdawczym 1. 7. 2010 31. 12. 2010

 

W tym okresie partner czeski przygotowywał realizację punktu 5 projektu, którym jest jednodniowa V Międzynarodowa konferencja bilansująca Olomouc–Opole. Kierownik projektu prof. PhDr. Marie Sobotková przygotowała program konferencji i zadbała o to, by dnia 29.9.2010 w Polskim Centrum Kultury i Edukacji odbyła się ostatnia wspólna konferencja. Patronat nad konferencją objął prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., prorektor do spraw regionalnego rozwoju Uniwersytetu Palackiego.  W uroczystym spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, dr Piotr Drobniak, nowy dyrektor Polskiego Instytutu w Pradze, dla którego wizyta na ołomunieckim uniwersytecie była pierwszą podróżą służbową w nowej funkcji. Obecnych pracowników i studentów Sekcji Polonistyki i resztę gości powitała również prof. dr hab. Dorota Kielak, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończenie oficjalnej powitalnej części programu należało do przedstawiciela Wydziału Filozoficznego UP dr Antoníego Kalousa, prodziekana ds. zagranicznych WF UP, który podziękował twórcom projektu za pracę, która pomaga we wzajemnym poznaniu polskiej kultury u nas a czeskiej w Polsce.

Konferencję V Międzynarodowa konferencja bilansująca Olomouc–Opole rozpoczęła i dalej poprowadziła kierownik projektu Prof. PhDr. Marie Sobotková. Z prezentacji dotychczasowych wyników pracy Polskiego Centrum Kultury i Edukacji, którego kierownikiem jest dr Michał Hanczakowski a współpracownikami przy realizacji programu Klubu Przyjaciół Kina Polskiego Mgr. Jan Jeništa, Mgr. Marie Grigová i inni członkowie czeskiego zespołu, wypłynęło, że wszystkie zaplanowane działania zostały przez czeski zespół spełnione. Należą do nich innowacja istniejącego programu studiów Filologii polskiej w obszarze fakultatywnych przedmiotów B Wybrane zagadnienia z polskiego filmu pełnometrażowego i Wybrane zagadnienia z polskiego filmu dokumentalnego, które prowadzi dr Hanczakowski, a także wytworzenie czeskich tłumaczeń polskich list dialogowych wybranych polskich filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych filmów dokumentalnych, których część znają już uczestnicy filmowych projekcji Klubu Przyjaciół Kina Polskiego, który prowadzi mgr Jeništa i które zapewniają popularyzację polskiej kultury filmowej na Uniwersytecie Palackiego i w regionie ołomunieckim.

 

Z wynikami pracy polskiego partnera zapoznała obecnych prof. dr hab. Joanna Czaplińska, kierownik pracowników i studentów polskiej Bohemistyki Katedry Slawistyki Instytutu Polskiej Filologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, która rozszerzyła ofertę fakultatywnych przedmiotów w programie studiów poprzez wprowadzenie dwóch nowych przedmiotów Czeski film fabularny i Czeski film animowany; dzięki filmowym projekcjom tych czeskich filmów, które odbywają się w Czeskim Centrum Kultury i Edukacji i w Klubie Przyjaciół Kina Czeskiego, którego kierownikiem jest mgr Roman Kanda, zapewniona jest popularyzacja czeskiej kultury filmowej na Uniwersytecie Opolskim i w województwie opolskim. Kulminacją V Międzynarodowej konferencji bilansującej Olomouc–Opole była prezentacja wspólnej publikacji OLOMOUC ● OPOLE Dvě univerzitní města, OłOMUNIEC ● OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie. Zakończeniem wspólnej konferencji, w której udział poza ponad 50 studentami Filologii polskiej, wzięli wszyscy pracownicy polskiej sekcji i goście z sekcji rusycystyki Katedry Slawistyki a także goście z Katedry Bohemistyki, był referat Prof. dr hab. Tadeusza Miczki z Uniwersytetu Śląskiego, noszący tytuł Polskie kino ostatniego dziesięciolecia.

http://czpl.polonistika.upol.cz/cz/projekt.html

 

Do końca roku 2010 będą zakończone wszystkie kolejne działania wspólnego projektu Czesko-polskiego partnerstwa kulturowo-dydaktycznego, a konkretnie kontynuacja zajęć Wybrane zagadnienia z polskiego filmu pełnometrażowego i Wybrane zagadnienia z polskiego filmu dokumentalnego, które prowadzi dr Michał Hanczakowski oraz kontynuacja projekcji dla zainteresowanych polskim filmem – niepolonistów w ramach działań Klubu Przyjaciół Kina Polskiego, który prowadzi mgr Jeništa. Kontynuacja prac Polskiego Centrum Kultury i Edukacji i Klubu Przyjaciół Kina Polskiego będzie zapewniona aż do roku 2017. Już w dniach 12.4. – 17.4. 2011 będą to, we współpracy z Festiwalem Academia film Olomouc, Dni Kultury Polskiej, poświęcone twórczości filmowej wybitnego polskiego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, od którego narodzin w roku 2011 minie 70 lat.

 

Do końca roku 2010 kierownik Polskiego Centrum Kultury i Edukacji (dr Hanczakowski, prof. Sobotková) zapewni wraz z innymi członkami czeskiego teamu pracującego nad projektem (mgr Jeništa i mgr Grigová), we współpracy z wydawnictwem ANAG, powstanie publikacji na nośniku CD, której zawartość będzie obejmować teksty referatów i prezentacji uczestników wszystkich pięciu konferencji i fragmenty czeskich tłumaczeń polskich list dialogowych wybranych polskich filmów fabularnych i dokumentalnych. W semestrze letnim w akademickim roku 2010/2011 tak samo jak w latach kolejnych będą kontynuowane zajęcia z przedmiotu RPFP i i RPFD (dr Hanczakowski) a także zajęcia z przedmiotu UP PF3V1,2 dla zainteresowanych polskim filmem (mgr Jeništa).

Opracowała Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Tłumaczenie Mgr. Agata Tarnawska-Grzegorzyca.