Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner polski – poszerzenie oferty przedmiotów fakultatywnych typu B - od lutego 2009  do września 2010

 

Wśród celów szczegółowych założono poszerzenie oferty przedmiotów fakultatywnych typu B przez wprowadzenie nowego przedmiotu Nasz świat, inny świat (Film czeski w kontekście historycznym). Dzięki projekcjom czeskich filmów z przetłumaczonymi na język polski listami dialogowymi partner polski zapewni popularyzację czeskiej kinematografii  na Uniwersytecie Opolskim i w województwie opolskim.

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk