Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

II konferencja międzynarodowa: Spór o sens czeskich dziejów, Opole – luty 2009

 

Partner polski zorganizował w dniu 19 lutego 2009 II konferencję międzynarodową zatytułowaną Spór o sens czeskich dziejów. Częścią programu była prezentacja projektu, a wygłoszonych zostało w sumie 8 referatów:

dr hab. Joanna Czaplińska, UO: Prezentacja projektu „Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne”.

Marcin Wawrzkiewicz, UWr.: Postać Huberta Gordona Schauera i jego podejście do sprawy czeskości w XIX wieku.

dr Aleksandra Pająk, UO: Głos Miloša Martena w sporze o sens czeskich dziejów.

Jan Mervart, UHK: Spor o smysl českých dějin na konci 60. let  20. století v polemice Kundera vs. Havel. 

Adrianna Mazurkiewicz, UO: Wydarzenia Praskiej Wiosny oczyma Milana Kundery.

Grzegorz Marchel, UWr: Alois Jirásek a tożsamość narodowa.

Dorota Glensk, UO: Mroki Aloisa Jiráska a rehabilitacja czeskiego baroku.

Olga Czernikow, UWr: Wokół problemu historii i tożsamości w powieści Radki Denemarkovej Peníze od Hitlera.

Adam Piwek, UWr: XX-wieczne dzieje Czechów i ich państwa w wybranych współczesnych polskich i brytyjskich podręcznikach do historii.

 

O konferencji informowała TVP Opole. Reportaż można znaleźć TUTAJ.

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk