Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski – Innowacja przedmiotów fakultatywnych typu B – od listopada 2008 do września 2010

 

Wśród celów szczegółowych założono modyfikację dotychczasowych programów nauczania na filologii polskiej w zakresie przedmiotów fakultatywnych typu B Wybrane zagadnienia z polskiego filmu fabularnego i Wybrane zagadnienia z polskiego filmu dokumentalnego.

Ponadto czeski zespół do spraw grantu wykona 40 list dialogowych do filmów polskich; poprzez projekcje filmowe będzie popularyzował polską kinematografię na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu i województwie ołomunieckim.

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk