Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski – reklama i dyseminacja projektu – czerwiec 2009

 

W dniu 09. 06. 2009 partner wiodący zorganizował prezentację projektu na międzynarodowej konferencji Literatura Polska w Świecie Obecności w Polskim Cieszynie. W prezentacji tej wzięło udział 37 osób z różnych zakątków świata (prezentacja do pobrania)

 

 

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk