Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

I konferencja międzynarodowa: Spory o Polskę i ich odbicie w literaturze polskiej XX wieku. Ołomuniec, 20 listopada 2008

 

Częścią programu była prezentacja projektu. Podczas obrad przedstawiono ogółem 6 prezentacji:

 

1. prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
Prezentacja projektu Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne http://czpl.polonistika.upol.cz

2. dr Michał Hanczakowski
Szok kulturowy – kształtowanie się historiografii narratywistycznej w Polsce na przykładzie tekstów Jana Tomasza Grossa

3. prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. 
Zbigniew Herbert i jego refleksja świata oraz człowieka (na przykładzie tłumaczeń czeskich) (prezentacja do pobrania)

4. mgr Martina Bořilová i mgr Jan Jeništa
Smetištní průzkum. Charakteristika tvorby nejmladších polských prozaiků, syntéza generačních znaků

5. mgr Marcel Hořák i mgr Martina Binková
Tadeusz Różewicz ocenia współczesną Polskę

6. mgr Agata Tarnawska
Dwubiegunowość czyli „nasza” racja i „ich” kłamstwo w okresie stanu wojennego na materiale podziemnej poezji śpiewanej.

 

Program towarzyszący konferencji:

Wizyta na targach książki Libri Olomouc 2008.

Założenie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz Klubu Przyjaciół Kina Polskiego.

 

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk