Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

 

Sekcja filologii polskiej katedry slawistyki wydziału filozoficznego Uniwerystetu Palackiego przygotowała na lata 2008 – 2010 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007 – 2013 projekt pod nazwą

 

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ /

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE.

 

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Republiki Czeskiej za pośrednictwem FF UP i pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

 

Partner wiodący projektu, czyli pracownicy i studenci sekcji polonistyki FF UP w Ołomuńcu dokonują innowacji programów następujących przedmiotów tzw. fakultatywnych (typ B): Kapitoly z polského celovečerního filmu i Kapitoly z polského filmového dokumentu. Czeski zespół przygotuje również w ramach projektu czeskie napisy do 40 polskich filmów fabularnych i dokumentalnych. Dzięki przewidzianym w projekcie projekcjom filmowym zapewniona zostanie popularyzacja polskiego kina nie tylko na Uniwersytecie Palackiego, ale również w całym województwie ołomunieckim. W ramach projektu powstało również Polskie Centrum Kultury i Edukacji, założone oficjalnie 20 listopada 2008, którego siedzibą jest sekcja polonistyki FF UP w Ołomuńcu przy ul. Vodární 6.

 

Polskie Centrum Kultury i Edukacji stawia sobie za cel działania edukacyjne, badawcze i artystyczne. Działania dodatkowe Centrum podejmuje przy współudziale Klubu Przyjaciół Kina Polskiego.

 

Więcej informacji:

http://www.upol.cz/

http://www.upol.cz/fakulty/ff/

http://www.slavistika.upol.cz/

http://polonistika.upol.cz

http://czpl.polonistika.upol.cz/

 

Kontynuacją wszystkich działań Centrum będzie organizacja Dni Kultury Polskiej w Ołomuńcu połączonych z Festiwalem Filmów Polskich organizowanym przez Klub Przyjaciół Kina Polskiego. Akcje te będą się odbywać w marcu w następujących latach: 2011, 2013, 2015, 2017.

 

Polski partner projektu, czyli pracownicy i studenci katedry slawistyki Instytutu Filologii Polskiej wydziału filologicznego Uniwerystetu Opolskiego rozszerzają ofertę przedmiotów fakultatywnych typu B poprzez wprowadzenie dwóch nowych przedmiotów: Kapitoly z českého celovečerního filmu oraz Kapitoly z českého filmového dokumentu. Poprzez projekcje filmowe oraz przygotowywanie polskich napisów do czeskich filmów zagwarantowana zostanie popularyzacja czeskiej kultury nie tylko na Uniwersytecie Opolskim, ale również w całym Województwie Opolskim.

 

W ramach projektu działać będzie również Czeskie Centrum Kultury i Edukacji, założone oficjalnie 19 lutego 2009, z siedzibą w Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Opole.

 

Czeskie Centrum Kultury i Edukacji stawia sobie za cel działania edukacyjne, badawcze i artystyczne. Działania dodatkowe Centrum podejmuje przy współudziale Klubu Przyjaciół Kina Czeskiego.

 

Więcej informacji:

http://www.uni.opole.pl/show.php?lang=pl&m=24&id=225

http://www.wfil.uni.opole.pl/show.php?id=5

http://www.pol.uni.opole.pl/show.php?id=5&lang=pl

http://www.slawistyka.uni.opole.pl/shownews.php?cat=1&lang=pl&m=1

http://www.slawistyka.uni.opole.pl/show.php?id=15&lang=pl&m=1

dr hab. Czaplińska

http://www.slawistyka.uni.opole.pl/show.php?id=16&lang=pl&m=1

mgr Kanda.

 

Kontynuacją wszystkich działań Centrum będzie organizacja Dni Kultury Czeskiej w Opolu połączonych z Festiwalem Filmów Czeskich organizowanym przez Klub Przyjaciół Kina Czeskiego. Akcje te będą się odbywać w marcu w następujących latach: 2012, 2014, 2016, 2018.

 Opracowała prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie dr Michał Hanczakowski.