Polskie Centrum Kultury i Edukacji

Przy sekcji filologii polskiej Katedry slawistyki

Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa na

 

Festiwal polskiej i czeskiej aforystyki

(Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Jerzego Leca)

 

Festiwal organizowany jest w ramach

Operacyjnego programu współpracy transgranicznej RCZ-RP 2007–2013 

i Projektu Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne, 

współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

   

Festiwal odbędzie się w dniach od 24 do 26 marca 2009

 

w pracowniach sekcji polonistyki Katedry slawistyki Wydziału Filozoficznego

Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu , ul. Vodární 6, 771 80 Olomouc

tel.: 585 633 540

e-mail: marie.sobotkova@upol.cz

http://czpl.polonistika.upol.cz

 

Zgłoszenia wraz z tematem Państwa wystąpienia prosimy przesyłać do 10 marca 2009

w formie elektronicznej na podany wyżej adres.

 

ZAKRES TEMATYCZNY FESTIWALU

Stanisław Jerzy Lec – życie i dzieło

Aforyzm jako gatunek literacki

Czescy i polscy aforyści

Aforystyka w radiu, teatrze, filmie i telewizji

Problematyka przekładu aforyzmów i inne…

 

___________________________________________________________________________

 

Czeskie Centrum Kultury i Edukacji

przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego

ma zaszczyt poinformować,

 

że 19 lutego 2009

 

w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego

 

odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa

 

Spór o sens czeskich dziejów.

 

Konferencja odbędzie się w ramach

 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

 

oraz projektu

„Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne“

współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

 

 Program konferencji „Spór o sens czeskich dziejów”:

 

1.        Prezentacja projektu „Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne” –

dr hab. Joanna Czaplińska, UO

2.        Podpisanie listu założycielskiego Klubu Przyjaciół Czeskiego Kina

3.        Postać Huberta Gordona Schauera i jego podejście do sprawy czeskości w XIX wieku – Marcin Wawrzkiewicz, UWr

4.        Głos Miloša Martena w sporze o sens czeskich dziejów – dr Aleksandra Pająk, UO

5.        Spor o smysl českých dějin na konci 60. let v polemice Kundera vs. Havel  - Jan Mervart, UHK, Hradec Králové

 

Przerwa na kawę

 

6.        Wydarzenia Praskiej Wiosny oczyma Milana Kundery – Adrianna Mazurkiewicz, UO

7.        Alois Jirásek a tożsamość narodowa – Grzegorz Marchel, UWr

8.        Mroki Aloisa Jiráska  a rehabilitacja czeskiego baroku – Dorota Glensk, UO

9.        Wokół problemu historii i tożsamości w powieści Radki Denemarkovej Peníze od Hitlera – Olga Czernikow, UWr

10.     XX-wieczne dzieje Czechów i ich państwa w wybranych współczesnych polskich i brytyjskich podręcznikach do historii – Adam Piwek, UWr

 

Zakończenie obrad