Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

 

Harmonogram działań - czeski partner wiodący

 

Rok 2008

1. kamień milowy

A. Rozpoczęcie adaptacji zaplecza socjalnego.

B. Wyposażenie trzech pracowni sekcji polonistyki FF UP w Ołomuńcu (sale nr 341, 333, 335).

Zaplanowano: lipiec– wrzesień 2008, zrealizowano: listopad – grudzień 2008.

 

2. kamień milowy

A. Założenie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz założenie Klubu Przyjaciół Kina Polskiego w pomieszczeniach nr 341 i 333 – FF UP.

B. Organizacja Międzynarodowej Konferencji na temat Spory o polskę i ich odbicie w literaturze XX wieku.

Zaplanowano: listopad 2008, zrealizowano: listopad 2008.

 

Rok 2009

3. kamień milowy

Festiwal polskiej i czeskiej aforystyki (z okazji setnej rocznicy urodzin St. J. Leca – 6. 3. 1909 – 7. 5. 1966) 

Zaplanowano: 23. 3. – 27. 3. 2009; zrealizowano

 

Rok 2010

4. kamień milowy

Międzynarodowa Konferencja z okazji 200. rocznicy urodzin K.H. Machy: Karel Hynek Mácha a Europejski Romantyzm

Zaplanowano: 13. 4. – 15. 4. 2010. Zrealizowano.

 

5. kamień milowy

Międzynarodowa konferencja podsumowująca.

Zaplanowano: 29 wrzesień 2010.

 

Harmonogram działań  - partner polski

 

Rok 2008

1. kamień milowy

A. Wyposażenie pracowni

Zaplanowano: listopad 2008, zrealizowano 01. 07. 2009 - 31. 12. 2009.

 

2. kamień milowy

A. Założenie Czeskiego Centrum Kultury i Edukacji.

B. Założenie Klubu Przyjaciół Kina Polskiego.

Zaplanowano: grudzień 2008, zrealizowano: luty 2009 –  przesunięcie wynikło z harmonogramu semestru letniego na Uniwersytecie Opolskim.

 

3. kamień milowy

Międzynarodowa Konferencja Spór o sens czeskiej hiostorii  i jego odbicie w czeskiej literaturze.

Zaplanowano: styczeń 2009, zrealizowano: luty 2009.

 

Opracowała prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie dr Michał Hanczakowski.