Partnerzy projektu

 

dr hab. Joanna Czaplińska

kierownik partnera polskiego

 

tel.: +48 077 541 6015

jczaplinska@uni.opole.pl

mgr Roman Kanda

kierownik Czeskiego 

Centrum Kultury i Edukacji

 

tel.: +48 077 541 6015

rkanda@uni.opole.pl