List założycielski

Czeskiego Centrum Kultury i Edukacji

Uniwersytet Opolski w Opolu

 

 

Nazwa i siedziba centrum:

 

Czeskie Centrum Kultury i Edukacji (CCKiE)

Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Slawistyki

pl. Kopernika 11, Opole

 

Cele działalności:

dydaktyczne, badawcze, naukowe, rozwojowe, artystyczne

 

Równoległa działalność klubowa:

Klub Przyjaciół Czeskiego Kina

 

Członkostwo w Czeskim Centrum Kultury i Edukacji oraz Klubie Przyjaciół Czeskiego Kina:

 

1.      Członkami CCKiE mogą być studenci i pracownicy Katedry Slawistyki oraz pozostali studenci studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Opolskiego, którzy wybiorą przedmiot fakultatywny Wybrane zagadnienia z czeskiego filmu i Wybrane zagadnienia z czeskiego filmu dokumentalnego lub jeden z powyższych przedmiotów i po spełnieniu wszystkich wymagań, uzyskają zaliczenie.

2.      Imienny spis członków CCKiE jest nierozłączną częścią tej umowy i stanowi jej załącznik. Będzie aktualizowany zawsze zgodnie ze stanem faktycznym (Załącznik nr 1).

3.      Współpracować z CCKiE ma prawo każdy członek społeczności akademickiej Uniwersytetu Opolskiego mimo braku przynależności do tego centrum.

 

Prawa i obowiązki kierownika Polskiego Centrum Kultury i Edukacji:

 

1.      Kierownik ma prawo wykluczyć studenta z powodu niepełnienia  przez niego obowiązków, wynikających z Regulaminu studiów.

2.       Kierownik dokonuje wyboru czeskich filmów fabularnych i dokumentalnych, koordynuje pracę i kontroluje rezultaty działań studentów, biorących udział w przygotowaniu polskich napisów, które znajdą się na 40 czeskich filmach.

3.      Kierownik jest odpowiedzialny za jakość projekcji i odpowiedni komentarz do filmów, organizuje wszelkie czynności przygotowawcze niezbędne w celu zapewnienia różnorodności oferty filmowej tak, aby co roku w ciągu realizacji projektu (do roku 2013, a następnie do roku 2018) przyciągnęła ona nowych zainteresowanych z grona osób studiujących na wszystkich stopniach studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.