Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

 

Główny cel projektu:

 

Założenie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji w Ołomuńcu i Czeskiego Centrum Kultury i Edukacji w Opolu.

Założenie Klubu Przyjaciół Kina Polskiego w Ołomuńcu i założenie Klubu Przyjaciół Kina Czeskiego w Opolu.

 

Głównym celem, jaki stawiają przed sobą oba Centra jest organizacja pięciu konferencji międzynardowych. Polskie Centrum Kultury i Edukacji w Ołomuńcu organizuje następujące cztery konferencje:

1. Spory o Polskę i ich odzwierciedlenie w literaturze (listopad 2008)

2. Festiwal polskiej i czeskiej aforystyki (marzec 2009)

3. K.H. Mácha (kwiecień 2010)

4. konferencja podsumowująca projekt (wrzesień 2010)

 

Czeskie Centrum Kultury i Edukacji w Opolu organizuje jedną konferencję międzynarodową: Spór o sens czeskiej historii (luty 2009).

 

Szczegółowe cele projektu:

 

Partner czeski: innowacja istniejących programów nauczania przedmiotów fakultatywnych typu B Kapitoly z polského celovečerního filmu i Kapitoly z polského filmového dokumentu; przygotowanie tłumaczenia na język czeski list dialogowych 40 polskich filmów; promocja polskiego kina na terenie Uniwersytetu Palackiego i województwa ołomunieckiego poprzez projekcje filmów polskich.

Kontynuacją wszystkich działań Centrum będzie organizacja Dni Kultury Polskiej w Ołomuńcu połączonych z Festiwalem Filmów Polskich organizowanym przez Klub Przyjaciół Kina Polskiego. Akcje te będą się odbywać w marcu w następujących latach: 2011, 2013, 2015, 2017.

 

Partner polski: rozszerzenie oferty edukacyjnej i dwa przedmioty: Kapitoly z českého celovečerního filmu i Kapitoly z českého filmového dokumentu; promocja polskiego kina na terenie Uniwersytetu Opolskiego i województwa ołomunieckiego poprzez projekcje filmów polskich.

Kontynuacją wszystkich działań Centrum będzie organizacja Dni Kultury Czeskiej w Opolu połączonych z Festiwalem Filmów Czeskich organizowanym przez Klub Przyjaciół Kina Czeskiego. Akcje te będą się odbywać w marcu w następujących latach: 2012, 2014, 2016, 2018.

 

Opracowała prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie dr Michał Hanczakowski.