Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

 

Wstępna faza projektu – listopad 2007

 

W roku akademickim 2006/2007 Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu nasilił działania promocyjne związane z projektami unijnymi, które mogłyby być wykorzystywane przy podnoszeniu konkurencyjności. Uwagę zwrócono również na projekty dwustronne czesko – słowackie czy czesko – polskie.

 

Możliwość rozpoczęcia projektu czesko – polskiego okazała się dla sekcji polonistyki FF UP wyjątkowo obiecująca. Zgodnie z wymaganiami upublicznionymi na stronach internetowych ołomunieckiego Sekretariatu Technicznego: http://www.cz-pl.eu/c-jts-olomouc.html rozpoczęły się poszukiwania potencjalnego partnera po stronie polskiej. Konieczne było znalezienie placówki uniwersyteckiej, która ze względu na specyfikę swej pracy mogłaby się podjąć zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym współpracy z sekcją  polonistyki FF UP.

 

Warunki te spełniała slawistyka działająca w Opolu, zwrócono się zatem bezpośrednio do prof. Stanisława Gajdy jako dyrektora opolskiej slawistyki z propozycją współpracy. Jego szybka i pozytywna odpowiedź ułatwiła dalsze przygotowania związane z projektem do tego stopnia, że już po szkoleniu z 19.11.2007 wstępne plany przekształciły się w to, co zgodnie z terminologią unijnych projektów nazywane jest projektem w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CZ-PL na lata 2007-2013.

 

Opracowała prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie dr Michał Hanczakowski.