Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner polski – reklama i dyseminacja projektu w okresie sprawozdawczym 1. 1. 2010 30. 6. 2010

 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

1. „Klub Przyjaciół Kina Czeskiego “

Kontynuowane były zajęcia prowadzone dla studentów slawistyki, polonistyki i kulturoznawstwa z przedmiotów „Czeski film fabularny“ – 2 godziny tygodniowo (mgr Roman Kanda) i „Czeski film animowany“ 1 godzina tygodniowo (dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO), w których w okresie raportowania udział wzięło 237 studentów.

2. Wyposażenie Katedry Slawistyki

W okresie sprawozdawczym zostało zakończone wyposażenie sali 307, która jest przeznaczona do projekcji filmów i prowadzenia zajęć z przedmiotów „Czeski film fabularny“ i „Czeski film animowany“. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zadanie „Nagłośnienie sali 307“ zakupiono i wyposażono salę w niezbędny do realizacji projektu sprzęt.

 

3. Kontakt z mediami i innymi instytucjami.

- Na stronach internetowych Katedry Slawistyki UO znajdują się aktualizowane informacje o realizowanym projekcie http://www.slawistyka.uni.opole.pl/show.php?id=28&lang=pl&m=1 (odpowiedzialny mgr Roman Kanda);

- Na stronach Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą umieszczona jest informacja o realizowanym projekcie http://www.bnwz.uni.opole.pl/shownews.php?lang=pl (odpowiedzialny mgr Artur Ślimak)

 

4. Podczas konferencji naukowej „Zmierzch Hardara“, zorganizowanej przez Katedrę Slawistyki w dniach 23-24.03.2010 koordynator Projektu, dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO, zaprezentowała Projekt uczestnikom konferencji.

Opracowała dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO

Od strony technicznej przygotowała Mgr. Agata Tarnawska-Grzegorzyca