Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner polski – reklama i dyseminacja projektu w okresie sprawozdawczym 1. 7. 2009 31. 12. 2009

 

W ramach „Klubu Przyjaciół Czeskiego Kina” przygotowano sylwetki twórców czeskiego kina, które zostały umieszczone na stronie internetowej Projektu  http://czpl.polonistika.upol.cz/pl/klub-przyjaciol-kina-czeskiego.html.

 

Od 1 października 2009 rozpoczęły się zajęcia, prowadzone dla studentów slawistyki, polonistyki i kulturoznawstwa, z przedmiotów „Czeski film fabularny”- 2 godziny tygodniowo  i „Czeski film animowany” – 1 godzina tygodniowo. 

 

Odbyły się również cztery pokazy czeskich filmów w wersji oryginalnej w Dziale Zbiorów Obcojęzycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, w dniach 7.10,  4.11 i 9.12., przygotowywane w ścisłej współpracy z Katedrą Slawistyki

 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wyposażenie gabinetu 215 – siedziby Czeskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz sali 307, która jest przeznaczona do projekcji filmów i prowadzenia zajęć z przedmiotów  „Czeski film fabularny”  i „Czeski film animowany”.

 

W ścisłym porozumieniu z Partnerem Wiodącym przygotowano opolską część publikacji Ołomuniec-Opole – dwa miasta uniwersyteckie.

 

Opracowała prof. Joanna Czaplińska.