Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski  – reklama i dyseminacja projektu – maj 2009

 

W dniu 14.05.2009 partner wiodący zorganizował spotkanie robocze przedstawicieli polonistyk w Republice Czeskiej i na Słowacji. W prezentacji projektu wzięło udział 8 naukowców, którzy zajmują się kulturą polską.

 

 

 

 

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk