Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Informacja o skierowaniu projektu do realizacji finansowej – październik 2008

 

z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA na lata 2007 – 2013.

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk