Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Konkretyzacja celu głównego i celów szczegółowych – marzec 2008

 

Po dwumiesięcznych obustronnych negocjacjach uzgodniono nazwę projektu Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Obie strony deklarują, a następnie podejmują się doprowadzić do nawiązania dotychczas nieistniejącej współpracy oraz wspierać proces kształcenia i przygotowania merytorycznego czeskich slawistów – polonistów i polskich slawistów – bohemistów. Celem tego wsparcia jest optymalny rozwój ich dalszego kształcenie ustawicznego. Głównym założeniem umożliwiającym realizację tego celu jest rozszerzenie i zróżnicowanie tematyczne humanistycznie ukierunkowanych programów dydaktycznych obu wyższych uczelni, to jest optymalizacja wszystkich programów nauczania na studiach licencjackich i magisterskich.

W tychże programach cele dydaktyczne są określone dla przedmiotów podstawowych oznaczonych jako A, podczas gdy przedmioty typu B są w dużej mierze uzależnione od możliwości każdego kierunku studiów danej uczelni wyższej.

 

Główny cel projektu:

Polskie Centrum Kultury i Edukacji

Klub Przyjaciół Kina Polskiego

Czeskie Centrum Kultury i Edukacji

Klub Przyjaciół Kina Czeskiego

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk