Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski – reklama i dyseminacja projektu – luty 2009

 

W pierwszym tygodniu semestru letniego roku akademickiego 2008/2009 w dniu 18.02.2009 zaprezentowano projekt studentom Uniwersytetu Palackiego. Prezentacja dla pierwszej grupy odbyła się w godzinach 13.30-15.00, dla drugiej grupy -  15.00-16.30. W sumie w prezentacji wzięło udział 38 studentów.

 

W dniu 26.02.2009 partner wiodący zorganizował uroczystą inaugurację Polskiego Centrum Kultury i Edukacji oraz projekcję dwóch filmów polskich z listami dialogowymi przetłumaczonymi na język czeski oraz komentarzem w godzinach 9.45 – 12.15 (3 godziny). W prezentacji tej wzięło udział  50 studentów i gości.

 

Informacja w czasopiśmie „Žurnál UP

 

Nowe pomieszczenia  Polskiego Centrum Kultury i Edukacji:

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk