Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski – reklama i dyseminacja projektu – luty 2009

 

Kierownik projektu prof. Sobotková przyjęła zaproszenie Zory Ježkovej - redaktorki Czeskiego Radia -Ołomuniec do programu Větrník w dniu 12.02; tu między innymi mówiła o projekcie Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne i realizacji jego najbliższych celów. Jednocześnie zaprosiła słuchaczy na uroczyste otwarcie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji w dniu 26 lutego 2009.

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk