Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski – reklama i dyseminacja projektu – kwiecień 2009

 

W dniu 27.04.2009 partner wiodący zorganizował jednodniowe warsztaty w ramach pobytu naukowego polskich slawistów z UAM w Poznaniu, które odbyły się w godzinach 14.00-16.15. Część warsztatów była poświęcona prezentacji projektu. Ponadto przedstawiono zarys historii i współczesności czeskiej kinematografii z fragmentami filmu J. Menzla Obsluhoval jsem anglického krále oraz prezentację pod tytułem To nejlepší z české aforistiky – diachronně a To nejlepší z české aforistiky – synchronně. W powyższej prezentacji i całym programie wzięło udział ogółem 16 studentów.

 

 

 

 

Opracowała: prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie: dr Aleksandra Pająk