Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski – reklama i dyseminacja projektu w okresie sprawozdawczym 1. 7. 2009 31. 12. 2009

Dnia 22 września 2009 odbyła się w Wiśle w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Prezentacja projektu na Konferencji. Udział wzięli reprezentanci Komisji Europejskiej, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, przedstawiciele euroregionów, wnioskodawców, beneficjentów i szerokiej publiczności.

Dnia 4 listopada 2009 miała miejsce Prezentacja projektu i jego wyników dla studentów Wydziału Filozoficznego UP; wzięło w niej udział 34 studentów – więcej listy obecności i fotorelacja.

Poza planowanymi wydarzeniami miały miejsce także Prezentacje wyników projektu dla studentów UP, liczące zawsze trzy godziny lekcyjne, a więc łącznie w semestrze 24 godziny lekcyjne (w dniach: 1. 10.  dla 10 studentów UP, 8. 10. dla 9 studentów, 15. 10. dla 12 studentów, 22. 10. dla 10 studentów, 5. 11. dla 6 studentów, 12. 11. dla 11 studentów, 26. 11. dla 12 studentów, 3. 12. dla  10 studentów, tj. razem  80 studentów).

Do końca 2009 roku, tj. do 31. 12. 2009,  zostały zakończone prace przygotowawcze do realizacji wspólnej publikacji OLOMOUC ● OPOLE Dvě univerzitní města, OłOMUNIEC ● OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie.

W grudniu 2009 czeski partner przygotowywał realizację punktu 4, którym jest Międzynarodowa konferencja z okazji 200. rocznicy urodzin Karla Hynka Máchy. Wstępne fazy programu były zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, już w okresie od kwietnia do czerwca 2009.  Następnie określono główny program trzydniowej konferencji, w której według planu weźmie udział 51 studentów z Uniwersytetu Opolskiego i przynajmniej 100 studentów z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Poza studentami do dnia 31.12.2009 na konferencję zgłosili się także referujący – profesorowie, docenci i doktorzy z Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

Już w grudniu 2009 czeski partner przygotowywał realizację punktu 5, którym jest Jednodniowa konferencja bilansująca Olomouc–Opole,  zaplanowana na  30. 9. 2010.  Program konferencji obejmuje prezentację rezultatów projektu i prezentację publikacji OLOMOUC ● OPOLE Dvě univerzitní města, OłOMUNIEC ● OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie.

Opracowała prof. Marie Sobotková. Tłumaczenie dr Michał Hanczakowski.

 

   Zdjęcia z prezentacji projektu
   4. listopada 2009.