Nowy projekt: na lata 2008 - 2010

Partner czeski – reklama i dyseminacja projektu w okresie sprawozdawczym 1. 1. 2010 30. 6. 2010

 

W ramach II Kongresu Czeskich Slawistów (Uniwersytet w Hradcu Královej w dniach od 19.1 do 20.1) prezentowano wyniki projektu. Prof. Sobotková wygłosiła referat pod nazwą Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne jako forma społecznych działań przestrzennych. Tekst referatu znalazł się w zbiorze pokonferencyjnym.

 

W dniu 18.2 rozpoczęto zajęcia dydaktyczne w ramach letniego semestru roku akademickiego 2009/2010 (osoba odpowiedzialna – dr Hanczakowski). W trakcie całego semestru w czwartek w godzinach przedpołudniowych prowadzono działania związane z PCKiE oraz KPKP. Tego dnia w zajęciach udział wzięło łącznie 46 studentów.

 

Tego samego dnia KPKP rozpoczął serię zajęć dla studentów z całego uniwersytetu pod hasłem Dziesięć kultowych polskich komedii (osoba odpowiedzialna mgr. Jeništa). Cały cykl zakończono 13.5 – uczestniczyło w nim łącznie 218 studentów.

 

Szczegółowy program zajęć można znaleźć TU.

 

 

W ramach Dni Akademickich Uniwersytetu Palackiego odbył się Dzień polskich filmów  (25. 2). W projekcjach obejmujących łącznie 4 godziny i wzbogaconych o specjalistyczny komentarz wzięło udział 60 chętnych z całego uniwersytetu.

 

W dniach od 13.4 do 15.4 odbywała się IV Międzynarodowa Konferencja Karel Hynek Mácha a evropský romantismus. Główny program obejmował 28 godzin. W konferencji udział wzięło oprócz 52 studentów z Uniwersytetu Opolskiego również 228 studentów Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Dodatkowy program konferencji obejmował między innymi projekcję filmów Mág Františka Vláčila oraz Máj Františka Antonína Brabca. W ramach współpracy z Festiwalem AFO uczestnicy konferencji mogli również uczestniczyć w projekcji filmu Cikáni Karla Antona, co związane było z faktem, że wszyscy uczestnicy konferencji zyskali akredytację na cały 45. rocznik Festiwalu AFO.

 

Referat prof. Jiřího Fialy zatytułowany Karel Hynek Mácha a česká hudba do pobrania TU. Prezentacja dostępna TU.

 

Szczegółowy program konferencji dostępny w dziale Aktualności.

 

 

Opracowała Prof. Sobotková, tłumaczenie Dr Hanczakowski.