.
                        

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

   

POZVÁNKA

Polské kulturně vzdělávací centrum

při sekci polské filologie

katedry slavistiky Filozofické fakulty v Olomouci,

ul. Vodární 6, 771 80 Olomouc,  
   tel. 585 633 540, fax: 585 633 700

 

pořádá v rámci 46. ročníku festivalu Academia Film Olomouc

v sekci polské filologie katedry slavistiky FF UP

ve Vodární ul. 6, posluchárna 340

                                    

dne 13. dubna 2011 od 10:00 hod.

přehlídku dokumentárních filmů vynikajícího polského režiséra 

 

Krzysztofa Kieślowského,

který by se letos dožil 70 let.

 

Program přehlídky:

 

                   10:00     lektorský úvod P. Vlčka o tvorbě K. Kieślowského

                   10:15     Z města Lodži | 1969 | 17 min.
                                  Zedník | 1973 | 16 min.

                                  Z hlediska nočního hlídače  | 1977 | 16 min.
                                  Sedm žen různého věku | 1978 | 16 min.
                                  Mluvící hlavy | 1980 | 14 min.

                   12:00     Přestávka

                   12:30     Personál | 1976 | 72 min.

 

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013,
který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


 

 .
                        

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

   

POZVÁNKA

 

Polské kulturně vzdělávací centrum

při sekci polské filologie

katedry slavistiky Filozofické fakulty v Olomouci,

ul. Vodární 6, 771 80 Olomouc,  
   tel. 585 633 540, fax: 585 633 700,

e-mail: marie.sobotkova@upol.cz,

 

pořádá dne 29. září 2010 v 10 hod.

v prostorách Polského kulturně vzdělávacího centra 

             

      

V. mezinárodní konferenci

Olomouc-Opole bilancují

 

Konference se koná pod záštitou

prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc.,

prorektora pro regionální rozvoj Univerzity Palackého

 

 

Program konference:

zahájení – 10:00 hod.

 

10:15 – 11: 00 hod.  prezentace výsledků projektu – vedoucí český partner prof. Sobotková,

prezentace výsledků práce Polského kulturně vzdělávacího centra –

dr Hanczakowski, Mgr. Jeništa, Mgr. Grigová (PowerPoint)

11:15 – 12:00 hod.  prezentace polské části projektu – polský partner,

prezentace výsledků práce Českého kulturně vzdělávacího centra,

12:00 – 12:10 hod. prezentace publikace  OLOMOUC ● OPOLE Dvě univerzitní

města, OłOMUNIEC ● OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie 

vedoucí český partner

12:15 – 13:45 hod. Prof. dr hab. Tadeusz Miczka UŚ Katowice:

Kino polskie ostatnich 10 lat.      

14:00 – 14:30 hod. Diskuse a závěr konference

 

 

Dr Michal Hanczakowski                                       Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

vedoucí PKVC                                                         vedoucí projektu

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013,
který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013, który jest współfinansowany przez  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego..

                   

 

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

   

POZVÁNKA

 

Polské kulturně vzdělávací centrum

při sekci polské filologie

katedry slavistiky Filozofické fakulty v Olomouci,

ul. Vodární 6, 771 80 Olomouc,  
   tel. 585 633 540, fax: 585 633 700,

e-mail: marie.sobotkova@upol.cz,

pořádá ve dnech 13. až 15. dubna 2010

ve Společenském sále Slovanského domu, Hynaisova 11, Olomouc

(v blízkosti Zimního stadionu)

u příležitosti 200. výročí narození Karla Hynka Máchy

(*16. listopadu 1810 v Praze – † 6. listopadu 1836 v Litoměřicích)

 

IV. mezinárodní vědeckou konferenci

 

KAREL HYNEK MÁCHA A EVROPSKÝ ROMANTISMUS

 

Konference se koná pod záštitou

prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc.,

prorektora pro regionální rozvoj Univerzity Palackého.

 

PROGRAM

IV. mezinárodní vědecké konference

 

KAREL HYNEK MÁCHA A EVROPSKÝ ROMANTISMUS

 

13. až 15. dubna 2010

Polské kulturně vzdělávací centrum

při sekci polské filologie

katedry slavistiky Filozofické fakulty v Olomouci,

ul. Vodární 6, 771 80 Olomouc,  
   tel. 585 633 540, fax: 585 633 700,

e-mail: marie.sobotkova@upol.cz.

Místo jednání: Společenský sál Slovanského domu, Hynaisova 11,

Olomouc (v blízkosti Zimního stadionu)

 

13. 4. 2010

úterý od 10:00 hod.

Slavnostní zahájení IV. mezinárodní konference a prezentace projektu

Ivo Pospíšil:  K. H. Mácha a typologie evropského romantismu

Viktor Viktora: Máchovy německé verše

Drahomíra Vlašínová: Máchovsko-zeyerovské akordy v podání Miloše Martena

Libor Pavera: Nad překlady K. H. Máchy do polštiny

František Všetička:  Tvarosloví Cikánů.

Film: František Vláčil – Mág

 

14. 4. 2010

středa od 9:00 hod.

Jiří Fiala: Karel Hynek  Mácha  a česká hudba

Zbigniew Trzaskowski: "Wstępowanie w świat Karela Hynka Máchy"

      Lenka Vítová:  Dílo Karla Hynka Máchy v Polsku

Aleksandra Pająk: Karel Hynek Mácha a historia

Joanna Maksym-Benczew: Karel Hynek Mácha v „Kritickém měsíčníku“

Film: František Antonín Brabec – Máj

 

15. 4.  2010

čtvrtek od 9:00 hod.

D. Bakuła – Nowe spotkania literatury i filmu w kinie polskim ostatnich dekad

B. Bakuła – Film historyczny w refleksji humanistycznej

M. Balowski: Słowa kluczowe w twórczości Máchy

G. Balowska Barwy Maja Máchy

M. Piekara – Widzenie historii przez Polaków i Czechów w nowych polskich i czeskich filmach historycznych

Film: Karel Anton – Cikáni

 

 

Dr Michał Hanczakowski                         Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

           Vedoucí PKVC                                               Vedoucí projektu

 

 

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013,
který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013,
który jest współfinansowany przez  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

.

                   

 

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

 

 

Polskie Centrum Kultury i Edukacji

Przy sekcji filologii polskiej

katedry slawistyki Uniwersytetu Palackiego,

ul. Vodární 6, 771 80 Olomouc,  
   tel. 585 633 540, fax: 585 633 700,

wspólny e-mail: marie.sobotkova@upol.cz,

zaprasza na organizowaną w dniach 13 –  15 kwietnia 2010

z okazji 200. rocznicy urodzin Karla Hynka Máchy

(*16. listopada 1810 w Pradze – † 6. listopada 1836 w Litoměřicích)

 

Międzynarodową konferencję naukową

 

KAREL HYNEK MÁCHA A EUROPEJSKI ROMANTYZM

 

Program

Międzynarodowej konferencji naukowej

KAREL HYNEK MÁCHA A EUROPEJSKI ROMANTYZM

Międzynarodową konferencję naukową urządza w dniach 13 –  15 kwietnia 2010

Polskie Centrum Kultury i Edukacji

Przy sekcji filologii polskiej

katedry slawistyki Uniwersytetu Palackiego,

 

13. 4. 2010

wtorek od 10 godz.

Ivo Pospíšil: K. H. Mácha a typologie evropského romantismu

Viktor Viktora: Máchovy německé verše

Drahomíra Vlašínová: Máchovsko-zeyerovské akordy v podání Miloše Martena

Libor Pavera: Nad překlady K. H. Máchy do polštiny

František Všetička: Tvarosloví Cikánů.

Film: František Vláčil: Mág

 

14. 4. 2010

środa od 9 godz.

Jiří Fiala: Karel Hynek Mácha a česká hudba

Zbigniew Trzaskowski: Wstępowanie w świat Karela Hynka Máchy

Lenka Vítová: Dílo Karla Hynka Máchy v Polsku

Aleksandra Pająk: Karel Hynek Mácha a historia

Joanna Maksym-Benczew: Karel Hynek Mácha v „Kritickém měsíčníku“

Film: František Antonín Brabec: Máj

 

15. 4.  2010

czwartek od 9 godz.

D. Bakula: Nowe spotkania literatury i filmu w kinie polskim ostatnich dekad

B. Bakula: Film historyczny w refleksji humanistycznej

M. Balowski: Słowa kluczowe w twórczości Máchy

G. Balowska: Barwy Maja Máchy

M. Piekara: Widzenie historii przez Polaków i Czechów w nowych polskich i czeskich filmach historycznych

Film: Karel Anton: Cikáni

 

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013,
který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007–2013,
który jest współfinansowany przez  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

* * *

 

Polské kulturně vzdělávací centrum

při sekci polské filologie Katedry slavistiky

Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

si Vás dovoluje pozvat na

 

Festival polské a české aforistiky

(K 100. výročí narození Stanisława Jerzyho Lece)

 

Konference se uskuteční pod záštitou 

Jeho Excelence Generálního konzula Polské republiky v Ostravě pana Jerzyho Kronholda 

a pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pana Ing. Martina Tesaříka.

 

  V rámci konference se uskuteční výstava Zbigniew Herbert (1924–1998)

kterou zapůjčil Generální konzulát Polské republiky v Ostravě.

 

Festival je realizován v rámci

Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013

 a projektu Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství

spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Festival se uskuteční

ve dnech 24. až 26. března 2009

 

v prostorách sekce polské filologie Katedry slavistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci,

771 80 Olomouc, Vodární 6, tel.: 585 633 540

e-mail: marie.sobotkova@upol.cz

http://czpl.polonistika.upol.cz

 

 

     Stanisław Jerzy Lec

    (6. března 1909 – 7. května 1966)

 

    Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, 

    stałem się pisarzem.

    Czas robi swoje. A ty człowieku?

    Dlaczego piszę te krótkie fraszki? Bo słów mi brak.

    Mądrości powinno być pod dostatkiem, któż z niej bowiem korzysta.

    Sumienie miał czyste. Nieużywane. 

 

 

 

Program Festivalu polské a české aforistiky (K 100. výročí narození Stanisława Jerzyho Lece)

Sekce polské filologie Katedry slavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

 

24. 3. 2009

První den jednání

09:00 – 09:30         Zahájení konference Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

09:45 – 10:15         Prezentace projektu Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

10:20 – 11:00         Prof. dr hab. Mieczysław Balowski, UAM Poznań: Stanisław Jerzy Lec i jego aforyzmy

11:10 – 11:50         Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, UW Warszawa: Zbigniew Herbert jako aforysta

12:00 – 12:40         Mgr Mirosław Jelonkiewicz, UW Warszawa: Fraszki Jana Sztaudyngera 

13:00 – 13:30         Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., UP Olomouc: To nejlepší z české aforistiky – diachronně 

13:45 – 14:10         Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., UP Olomouc: To nejlepší z české aforistiky – synchronně

14:15 – 15:00         Diskuse a zakončení prvního dne jednání.

 

25. 3. 2009

Druhý den jednání                                 

09:00 – 12:00         Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., UP Olomouc: Přehled historie a současnosti českého

                            filmu (1898 – 2008) – prezentace s ukázkami filmové tvorby.

12:15 – 13:00         Diskuse o filmech

13:15 – 15:00         Projekce českého filmu: J. Menzel Obsluhoval jsem anglického krále. Zakončení druhého 

                            dne jednání.

 

26. 3. 2009

Třetí den jednání

09:00 – 11:00         Mgr. Jan Jeništa a studenti semináře Literární překlad, UP Olomouc: Sto let, sto vět

                            v aforismech St. J. Lece.

11:15 – 13:00         Mgr. Monika Krzempek a Mgr. Agata Tarnawska, UP Olomouc: Z dílny členů Klubu 

                            přátel polského kina – projekce tří polských filmových dokumentů s překlady DL do češtiny

13:15 – 15:00         Projekce polského filmu. Diskuse a zakončení festivalu.

 

* * *

 

Ve čtvrtek dne 26. února 2009 od 9:00 hod.

 

v sekci polské filologie Katedry slavistiky Filozofické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci, Vodární ul. 6, 

za účasti pozvaných hostů, studentů a pracovníků, členů Klubu přátel polského kina,

slavnostně zahájí svou činnost

 

Polské kulturně vzdělávací centrum

 

v inovovaných prostorách sekce, vybavených prostřednictvím projektu

Česko-polského kulturně vzdělávacího partnerství

Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013,

který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Součástí slavnostního dopoledne, na něž si Vás dovolujeme pozvat,

bude prezentace projektu a projekce polského filmového dokumentu s komentářem.

 

Dr Michał Hanczakowski                                                     Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

vedoucí Polského kulturně vzdělávacího centra                                              vedoucí projektu

 

* * *

 

České kulturně vzdělávací centrum při Katedře slavistiky Opolské univerzity

si dovoluje oznámit,

 

že se 19. února 2009

 

v Collegium Maius Opolské univerzity

 bude konat mezinárodní vědecká konference

 

SPOR O SMYSL ČESKÝCH DĚJIN

 

Konference se uskuteční v rámci

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Polská republika 2007–2013

 a projektu Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství spolufinancovaných 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

* * *

 

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

 

SPORY O POLSKĘ
i ich odbicie w literaturze polskiej XX wieku

Konference se uskutečňuje v rámci projektu

 

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ –
CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

dne 20. listopadu 2008 v 9:00 hodin
v prostorách sekce polské filologie Katedry slavistiky FF UP v Olomouci

 

Součástí této konference je zakládací shromáždění

Polského kulturně vzdělávacího centra
Univerzity Palackého v Olomouci

 

9:00–9:30
Zahájení konference, přivítání hostů
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., vedoucí projektu

9:30–9:50
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
O możliwości prowadzenia dialogu międzykulturowego czesko-polskiego na początku 3. tysiąclecia http://czpl.polonistika.upol.cz/

10:00–10:30
Dr Michał Hanczakowski
Szok kulturowy – kształtowanie się historiografii narratywistycznej w Polsce na przykładzie tekstów Jana Tomasza Grossa

10:30–11:00
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
Zbigniew Herbert i jego refleksja świata oraz człowieka (na przykładzie tłumaczeń czeskich)

Přestávka

11:20–11:50
Mgr. Martina Bořilová a Mgr. Jan Jeništa:
Smetištní průzkum. Charakteristika tvorby nejmladších polských prozaiků, syntéza generačních znaků

11:50–12:20
Mgr. Marcel Hořák a Mgr. Martina Binková
Tadeusz Różewicz ocenia współczesną Polskę

12:20–12:50
Mgr. Agata Tarnawska:
Dwubiegunowość czyli „nasza”racja i „ich” kłamstwo w okresie stanu wojennego na materiale podziemnej poezji śpiewanej.

12:50–13:20
Zakládací shromáždění Polského kulturně vzdělávacího centra Univerzity Palackého v Olomouci

13:20–13:45
Závěr konference
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., vedoucí projektu