Nový projekt: na léta 2008 – 2010

 

Sekce polské filologie katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci připravila v rámci

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013

pro léta 2008–2010 projekt s názvem

 

ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ /

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE.

 

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR se spoluúčastí FF UP pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Český vedoucí partner, pracovníci  a studenti sekce polské filologie katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, inovují stávající programy studia polské filologie v oblasti volitelných B předmětů Kapitoly z polského celovečerního filmu a Kapitoly z polského filmového dokumentu. Český řešitelský tým opatří celkem 40 polských filmů dialogovými listinami přeloženými do češtiny; filmovými projekcemi zajistí popularizaci polské filmové kultury na Univerzitě Palackého a v Olomouckém kraji.

V rámci tohoto projektu pracuje Polské kulturně vzdělávací centrum (PKVC) založené dne 20. listopadu 2008 se sídlem v sekci polské filologie katedry slavistiky, Vodární 6, Olomouc.

 

Cíle činnosti PKVC jsou vzdělávací, výzkumné, vědecké, vývojové a umělecké.

Přidružené aktivity zajišťuje svou činností Klub přátel polského kina.

 

Více informací:

http://www.upol.cz/

http://www.upol.cz/fakulty/ff/

http://www.slavistika.upol.cz/

http://polonistika.upol.cz

http://czpl.polonistika.upol.cz/

 

Pokračováním všech aktivit bude pořádání Dnů polské kultury v Olomouci - Festivalu polských filmů, jehož organizátorem bude Klub přátel polského kina vždy v březnu od r. 2011, 2013, 2015, 2017.

 

Polský partner projektu, pracovníci a studenti polské bohemistiky katedry slavistiky, Institutu polské filologie Filologické fakulty Opolské univerzity v Opolí, rozšiřují nabídku volitelných B předmětů studia uvedením dvou nových předmětů Kapitoly z českého celovečerního filmu a Kapitoly z českého filmového dokumentu; filmovými projekcemi českých filmů s přeloženými dialogovými listinami do polštiny zajistí popularizaci české filmové kultury na Opolské univerzitě a Opolském vojvodství.

V rámci tohoto projektu pracuje České kulturně vzdělávací centrum (ČKVC) založené 19. února 2009 se sídlem Collegium Maius, pl. Kopernika 11, Opole.

 

Cíle činnosti ČKVC jsou vzdělávací, výzkumné, vědecké, vývojové a umělecké.

Přidružené aktivity zajišťuje svou činností Klub přátel českého kina.

 

Více informací:

http://www.uni.opole.pl/show.php?lang=pl&m=24&id=225

http://www.wfil.uni.opole.pl/show.php?id=5

http://www.pol.uni.opole.pl/show.php?id=5&lang=pl

http://www.slawistyka.uni.opole.pl/shownews.php?cat=1&lang=pl&m=1

http://www.slawistyka.uni.opole.pl/show.php?id=15&lang=pl&m=1

doc. Czaplińska

http://www.slawistyka.uni.opole.pl/show.php?id=16&lang=pl&m=1

mgr. Kanda.

 

Pokračováním všech aktivit bude pořádání Dnů české kultury v Opolí - Festivalu českých filmů, jehož organizátorem bude Klub přátel českého kina v březnu v letech 2012, 2014, 2016 a 2018.

 

Zpracovala prof. Marie Sobotková.