Nový projekt: na léta 2008 - 2010

První (K)ROKY řešení projektu

 

Přípravná fáze projektu - listopad 2007

 

Ve studijním roce 2006/2007 Univerzita Palackého v Olomouci zintenzívnila propagaci projektů Evropské unie, jež by mohly splňovat požadavky v oblasti konkurenceschopnosti, a věnovala také pozornost dvoustranným projektům česko-slovenským, česko-polským atd.

 

Posledně jmenovaný projekt dvoustranné česko-polské přeshraniční spolupráce zaujal pracovníky sekce polské filologie katedry slavistiky FF UP do té míry, že podle informací uveřejněných na stránkách olomouckého JTS http://www.cz-pl.eu/c-jts-olomouc.html začali hledat potenciálního polského partnera, tj. vysokoškolské pracoviště, které by obdobným charakterem své činnosti vyhovovalo představám o obsahu a formách realizace budoucího projektu.

 

Obrátili se na vedoucího slavistického pracoviště filologické fakulty opolské univerzity prof. Stanisława Gajdu s předběžným návrhem na možnou dvoustrannou spolupráci. Jeho kladná odpověď urychlila další postup české strany do té míry, že již po školení 19. 11. 2007 dostaly zatím teoretické úvahy konkrétnější podobu toho, co v terminologii evropských projektů bylo označeno jako Operační program přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-2013.

 

Zpracovala prof. Marie Sobotková.