Nový projekt: na léta 2008 – 2010

Harmonogram činností - Český vedoucí partner

 

Rok 2008

1. milník

A. Zahájení adaptace sociálního zařízení.

B. Vybavení celkem tří místností sekce polské filologie katedry slavistiky: č. 341, 333, 335.

Plánováno: červenec – říjen 2008, skutečnost listopad a prosinec r. 2008.

 

2. milník

A. Založení Polského kulturně-vzdělávacího centra a založení Klubu přátel polského kina

v prostorách uč. 341 a 333 – FF UP.

B. Organizace Mezinárodní konference na téma Spory o Polsko a jejich reflexe v polské literatuře 20. století

Plánováno: listopad 2008, skutečnost listopad 2008.

 

Rok 2009

3. milník

Festival polské a české aforistiky (ke stému výročí narození St. J. Lece – 6. 3. 1909 – 7. 5. 1966) 

Plánováno: 23. 3. – 27. 3. 2009.

 

Rok 2010

4. milník

IV. Mezinárodní konference Karel Hynek Mácha a Evropský romantismus (k 200. výročí narození K. H. Máchy).

Plánováno: 13. 4. – 15. 4. 2010.

 

5. milník

Bilancující mezinárodní konference.

Plánováno: 29. 9. 2010.

 

Harmonogram činností - Polský partner

 

Rok 2008

1. milník

A. Vybavení učeben

Plánováno: listopad 2008, skutečnost - realizace v období 01. 07. 2009 - 31. 12. 2009.

 

2. milník

A. Založení Českého kulturně-vzdělávacího centra.

B. Založení Klubu přátel českého kina.

Plánováno: prosinec 2008, skutečnost únor 2009 – vzhledem k organizaci letního semestru vznikl časový posun.

 

3. milník

Mezinárodní konference Spor o smysl českých dějin a jeho reflexe v české literatuře.

Plánováno: leden 2009, skutečnost únor 2009.

 Zpracovala prof. Marie Sobotková.