Nový projekt: na léta 2008 - 2010

 

Hlavní cíl projektu:

 

Založení Polského kulturně vzdělávacího centra Olomouc (PKVC) a Českého kulturně vzdělávacího centra Opolí (ČKVC).

Založení Klubu přátel polského kina (KPPK) Olomouc a založení Klubu přátel českého kina (KPKČ).

 

Hlavní náplní činnosti obou center je organizace pěti mezinárodních konferencí;

Polské kulturně vzdělávací centrum Olomouc (PKVC) organizuje čtyři mezinárodní konference:

I. Spory o Polsko a jejich odraz v polské literatuře 20. století (listopad 2008),

III. Festival polské a české aforistiky (březen 2009),

IV. K. H. Mácha (duben 2010),

V. bilancující konference (září 2010).

 

České kulturně vzdělávací centrum Opolí (ČKVC) zorganizoval jednu mezinárodní konferenci

II. Spory o smysl českých dějin (únor 2009).

 

Specifické cíle projektu:

 

Český partner: inovuje stávající programy studia polské filologie v oblasti volitelných B předmětů Kapitoly z polského celovečerního filmu a Kapitoly z polského filmového dokumentu.  Nadto český řešitelský tým opatří celkem 40 polských filmů dialogovými listinami přeloženými do češtiny; filmovými projekcemi zajistí popularizaci polské filmové kultury na Univerzitě Palackého a v Olomouckém kraji.

Pokračováním všech aktivit českého partnera bude pořádání Dnů polské kultury v Olomouci - festivalu polských filmů, jehož organizátorem bude Klub přátel polského kina v březnu od r. 2011, 2013, 2015, 2017.

 

Polský partner: rozšíří nabídku volitelných B předmětů studia uvedením dvou nových předmětů Kapitoly z českého celovečerního filmu a Kapitoly z českého filmového dokumentu; filmovými projekcemi českých filmů s přeloženými dialogovými listinami do polštiny zajistí popularizaci české filmové kultury na Opolské univerzitě a Opolském vojvodství.

Pokračováním všech aktivit polského partnera bude pořádání Dnů české kultury v Olomouci - festivalu českých filmů, jehož organizátorem bude Klub přátel českého kina v březnu v letech 2012, 2014, 2016 a 2018.

 

Zpracovala prof. Marie Sobotková.