Polskie Centrum Kultury i Edukacji

 

List założycielski Polskiego Centrum Kultury i Edukacji Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

 

Nazwa projektu:

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

 

Nazwa i siedziba Centrum:

Polskie Centrum Kultury i Edukacji (PCKiE)

Uniwersytet Palackiego, Wydział Filozoficzny

Katedra slawistyki, sekcja filologii polskiej

Ul. Vodární 6

779 00 Ołomuniec, Republika Czeska

 

Cele działalności:

Cele edukacyjne, badawcze, naukowe, rozwojowe i artystyczne

 

Działania towarzyszące:

Klub Przyjaciół Kina Polskiego

 

Członkowstwo w Polskim Centrum Kultury i Edukacji oraz w Klubie Przyjaciół Kina Polskiego

1. Członkami PCKiE mogą być studenci i pracownicy sekcji filologii polskiej Katedry Slawistyki, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Palackiego  oraz studenci innych kierunków licencjackich i magisterskich studiów Uniwersytetu Palackiego zapisani do STAG-u na przedmiot Kapitoly z polského celovečerního filmu i/lub Kapitoly z polského filmového dokumentu, którzy z przynajmniej jednego z tych przedmiotów uzyskają po spełnieniu wszystkich warunków zaliczenie oraz  kolokwium.

2. Członkami PCKiE mogą zostać również uczestnicy Uniwerystetu III wieku, dla których przeznaczone będą projekcje polskich filmów z czeskimi napisami.

3. Imienny spis członków PCKiE jest integralną częścią ninejszej umowy i jako załącznik nr 1 będzie zawsze aktualizowane według stanu faktycznego

4. Do współpracy z PCKiE jest uprawniony każdy członek wspólnoty akademickiej Uniwesytetu Palackiego, nawet wówczas gdy nie jest oficjalnym członkiem Centrum.

 

Prawa i obowiązki kierownika Polskiego Centrum Kultury i Edukacji:

1. Kierownik ma prawo wyłączyć studenta w sytuacji, w której nie wypełnia on warunków stanowionych regulaminem studiów i tym samym nie umożliwić mu uzyskanie zaliczenia.

2. Zatwierdza wybór polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, koordynuje przygotowania i kontroluje efekty pracy studentów uczestniczących w przygotowaniu czeskich napisów, którymi będzie opatrzonych łącznie 40 filmów 

3. Jest odpowiedzialny za jakość projekcji i specjalistyczny komentarz towarzyszący filmom. Organizuje również wszelkie czynności przygotowawcze, które będą konieczne, by oferowane projekcje w trakcie realizacji projektu (do roku 2013 a następnie do roku 2018) zyskały jak największe zainteresowanie wśród studentów wszystkich poziomów studiów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego oraz innych wydziałów.

 

 

W Ołomuńcu, dn. 20. listopada 2008 r.

 

Dr Michał Hanczakowski                                      Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Kierownik PCKiE                                                    Główna Koordynatorka Projektu

 

Zpracovala prof. Marie Sobotková. Přeložil Dr Michał Hanczakowski.